Ook exposeren?

Maandelijks hebben wij een nieuwe expositie aan de muur hangen van kunstenaars die graag hun werk willen tonen. In ons overzicht vind u de exposities van het lopende jaar.

Wilt u ook exposeren in het Stads-Koffyhuis?

Gezien de grote belangstelling willen wij voorrang geven aan:

  • Exposanten die uit Delft of omgeving afkomstig zijn
  • Exposanten die werken tonen die Delft of omgeving als thema hebben.

U kunt zich aanmelden door onderstaand formulier in te vullen. 


Voorwaarden exposities

  • De directie van het Stads-Koffyhuis is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor schade aan de door u beschikbaar gestelde goederen of voorwerpen.
  • U dient (indien u dit wenst) uw werken zelf te verzekeren tegen brand, diefstal, waterschade enz.
  • Verkoop van werken verzorgt de exposant zelf, het Stads-Koffyhuis staat hier geheel buiten.
  • Publiciteit (indien gewenst) dient door de exposant zelf verzorgd te worden, wij plaatsen wel aangeleverde tekst en foto’s voor u op onze website.
  • Aan de expositie zijn geen kosten verbonden, ook is men geen commissie verschuldigd.
  • Wij behouden ons het recht om te allen tijde en zonder opgaaf van reden de door u aangeleverde stukken te weigeren.
  • Wij behouden ons het recht om te allen tijde en zonder opgaaf van reden de tijd van de expositie te wijzigen, te verkorten of te annuleren.
  • U dient minimaal 12 werken op te hangen
Anneriet Bos 7552
Anneriet Bos

Deze pagina delen: